Home De ce noi Servicii Clienti Contact

Prevenim:
- Pierderi umane
- Pierderi material
- Pierderi de timp
- Pierderi de resurse
- Amenzi usturatoare

Valori:
- Respect
- Comunicare
- Corectitudine
- Promtitudine
- Imbunatatira continua

Servicii

Oferim servicii si consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii) si al situatiilor de urgenta (prevenirea si stingerea incendiilor, protectie civila)

Documente protectia muncii
-  Decizii pentru stabilirea atributiilor si raspunderilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;
- Tematici de instruire introductiv generala, la locul de munca si periodica;
- Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate si pentru echipamentele de munca utilizate;
- Teste de evaluare a cunostintelor acumulate in urma instruirii;
- Programe de instruire – testare la nivelul societatii;

Instruirea personalului
Instruirea personalului la angajare
Instruirea personalului periodica
Instruirea personalului privind utilizarea echipamentelor de munca din cadrul firmei beneficiarului
Conformarea cu cerintele legale in domeniu
Evaluarea riscurilor, inclusive pentru acele grupuri sensibile la riscurile specific
Asistenta in timpul controalele autoritatiilor si ulterior, in vedere realizarii masurilor dispuse
Consultanta de specialitate
Elaborarea dosarului de accidente de munca sau de incidente periculoase
Intocmirea planului de prevenire si protective propriu societatii

Serviciile sunt prestate in jud Alba, Cluj si Sibiu.


 

SERVICII

Oferim servicii si consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii) si al situatiilor de urgenta (prevenirea si stingerea incendiilor, protectie civila)

 Copyright © 2012 www.securitateamunciisipsi.ro. All rights reserved.  
  Webdesign: Dezibel Media  Webhosting: Web Hotel
  Home | De ce noi | Servicii | Clienti | Contact